Połączenie Group One S.A. z Serviceplan Group 


Group One S.A. z początkiem grudnia 2016 r. weszło w strategiczne partnerstwo z Serviceplan Group, graczem nr 1 na europejskim rynku niezależnych podmiotów agencyjnych. Serviceplan to istniejąca od lat 70., i wciąż zarządzana przez rodzinę właścicieli, grupa założona w Niemczech, działa dziś w ponad 35 filiach na całym świecie, zatrudnia ponad 3400 ludzi, generuje przychody ze sprzedaży na poziomie 2,1 mld euro i dochód przekraczający 340 mln euro rocznie. Serviceplan, nabywając 25% udziałów
w Group One, stał się mniejszościowym partnerem kapitałowym, pozostawiając polskiemu zarządowi pełną decyzyjność biznesową. Z tej właśnie okazji, zorganizowaliśmy konferencję z imprezą wieczorną dla wszystkich pracowników Group One S.A. oraz naszych nowych partnerów z Serviceplan Group.